روز شمار تاریخ زنجان

بیستم بهمن

بیستم بهمن


1 - آقا میرزا احمد به احتمال قوی در سال 1295 ق در قریه «دو اسب» در یک فرسخی شمال زنجان متولد شد. او حدود دو یا سه سالگی همراه خانواده به شهر زنجان کوچ می کند. پدرش آخوند ملا ابراهیم نام داشت که در اواخر عمر مکتب داری می نمود. آقا میرزا احمد، فارسی و مقدمات عربی را نزد پدرش و ادبیات عرب را تا سطح، نزد شخصی به نام «حاج میرزا مقیم» خواند. به خاطر هوش و استعداد فوق العاده، درسهای معمول آن زمان را بسیار زودتر به پایان رساند و شروع به تحصیل در مرحله سطح فقه و اصول نمود. دروس سطح را نزد اساتید متعدد فراگرفت که از معروفترین آنها «شیخ ابراهیم سرخه دیزجی» بود. پس از سپری نمودن مرحله سطح، به نزد مرحوم «آخوند ملا قربان علی» معروف به «حجه الاسلام» رفت که در زنجان بزرگترین و معروفترین حوزه درسی سطح عالیه را در فقه و اصول داشت. سید احمد در سال 1318ق برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف مشرف شد. در نجف در درس مرحوم «آقا سید کاظم طباطبایی یزدی» و مروح «آخوند ملا کاظم خراسانی» حاضر شد و به علت تسلط بر مطالب و دروس مورد بحث و استعداد قوی، و تکریم شد. سید احمد تا سال 1325 در جلسات درس آقا سید کاظم و آخوند خراسانی شرکت کرد، ولی در اواخر این سال به علت مخالفت با مشروطیت به تدریج از آخوند فاصله گرفت تا این که این جدایی منجر به اختلاف شدید و مقابله شد. او پس از بازگشت به زنجان حملات خود را به رضا شاه تندتر کرد و سرانجام در 21 رمضان 1349ق، دستگیر و به تهران اعزا شد و برای مدتی در آن جا زندانی بود. او پس از آزادی و بازگشت به زنجان چندین بار به شهربانی احضار شد و تذکراتی دریافت کرد. سرانجام در سال 1352 و به فاصله1309 روز از احضار به شهربانی دچار عارضه قلبی شده و فوت نمود(بیات، 1386: 82- 86).

2-شیخ یعقوبعلی بن حاج ابراهیم زنگانی به سال 1303 ه.ق در شهر زنگان تولد یافت و متون را در آن شهر نزد اساتید و مدرسین فاضل تحصیل نمود. و سپس به نجف اشرف رفت و از محضر درس سید محسن تبریزی و غیره استفاده کرد و به زنگان برگشت مفید، مروج و مفتی بارع و نیک خلق بود. در هفتم ربیع الاول سال 1365  برابر با 20 بهمن 1324 ش به درود زندگی گفت(نیومند، 1385: 391-392).

3 - بیستم بهمن ماه گذشته تالار بورس منطقه ای زنجان به عنوان دوازدهمین تالار بورس منطقه ای در کشور با حضور دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران افتتاح شد. حسین عبده تبریزی در مراسم افتتاح تالار بورس زنجان گفت: ما سعی می کنیم با اراعه خدمات مطلوب، در بازارهای مالی از مردم حمایت کنیم تا آنها به دنبال سرمایه گذاری کاذب نروند. گفتنی آنکه پور رضایی به عنوان نخستین مدیر تالار بورس زنجان مسئولیت این بورس را بر عهده گرفته است. وی مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری و پیشتر در خرمدره و ماهنشان فرماندار بوده است(ايسنا،1383/11/20).