روز شمار تاریخ زنجان

بیستم اسفند

1 - رضا نظامی فرزند مرحوم محمود نظامی هفتم صفر 1326 ه.ق برابر با 20 اسفند 1286 در ابهر به دنیا آمد. بعد از تحصیل به سراغ شغل عطاری رفت و آن را برای خود انتخاب نمود. ولی پس از مدتی در وزارت پست و تلگراف استخدام شد و در سال 1343 باز  نشسته شد و به شهر تهران مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد. از آقای نظامی اشعار زیادی به جای مانده است که از جمله آن به یاد وطن و یا انسان مسلمان می باشد. (نيرومند، 1347، ص 162)

2- سيد احمد کسروي در سال 1308 ه.ق در تبريز متولد و تحصيلات خود را نيز در تبريز نمود. در سال 1333 ق در مدرسه موريال اسکول که آمريکايي ها داير کرده بودند زبان انگليسي را آموخت و ضمناً در همان مدرسه ادبيات عربي و فارسي را نيز تدوين مي کرد. در سال 1298 ش عضو وزارت دادگستري شد و بعد کناره گرفت و مدتي معلم زبان عربي در مدرسه ثروت بود سپس دوباره وارد خدمت وزارت دادگستري گرديد. در مدت خدمت ده سال خويش عضو استيناف مازندران رياست دادگسترس اردبيل- زنجان- خوزستان- دادستان تهران- خراسان- عضويت ديوان عالي جنايي- رياست محاکم بدايت سپس از کار قضاوت دست کشيد و به وکالت دعاوي مشغول شد و در 20 اسفند سال 1324 به اتفاق منشي خود در شعبه 7 بازپرسي دادگستري حضور داشت ناگهان مورد حمله دو نفر مسلح به نام امامي واقع شد و به قتل رسيد. (بامداد، 1378، ص 21 )

3 - هادی موتمنی، اولین استاندار زنجان، روز یکشنبه 20 اسفند 1357 وارد زنجان شد. وی بعد از ظهر روز دوشنبه 21 اسفند 1357 در مصاحبه ای با خبرنگاران اعلام کرد، شروع کار دادگستری، شهربانی و شهرداری در اولویت برنامه های وی خواهد بود. (بیات، 1386، ص 501)

4 - در جلسه فوق العاده شورای شهر زنجان در تاریخ 20/12/81 تشکیل شد، پیشنهاد شهردار زنجان مبنی بر ایجاد تفریحگاه در حاشیه زنجانرود مورد موافقت قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد حاشیه زنجانرود و مابین 3 پل قدیمی که در این مسیر واقع شده انداز هر طرف رودخانه 50 متر حریم در نظر گرفته شده و این حریم بازسازی و به شکل معبر و فضای سبز و تفریحگاهی برای استفاده ی شهروندان قرار گیرد. همچنین مقرر شد خسارت باغدارانی که از این بابت دچار خساراتی شده و یا چاه های آب آنها در این مسیر قرار گرفته باشد پرداخت شود و فاضلاب این منطقه نیز از طریق کمربندی جنوبی به تصفیه خانه هدایت خواهد شد. لازم به ذکر است طراحی این پروژه توسط معاونت عمرانی استانداری صورت گرفته و بودجه ی لازم نیز از این طریق پرداخت خواهد شد و شهرداری مجری احداث طرح می باشد. (هفته نامه پیام زنجان، 81/12/26)