روز شمار تاریخ زنجان

بیستم آذر

بیستم آذر


1 - فردای روز تاسوعا، یعنی 57/9/20 که مصادف با روز عاشورای حسینی (ع) بود، انبوه جمعیت در مسجد ولیعصر (عج) گرد آمدند. کثرت جمعیت به حدی بود که روی دیوارها، پشت بامها، داخل مسجد و حیاط آن و کوچه های اطراف پر از جمعیت شده بود. جمعیت از مسجد ولیعصر (عج) حرکت خود را آغاز کرد و از خیابان پهلوی به طرف امام زاده رفتند. در چهارراه پهلوی در حالی که عده ای قمه زنی نیز به آنها اضافه شده بودند و حین عزاداری شعارهایی نیز علیه مقام سلطنت می دادند. هنگام رسیدن به مجسمه محمدرضا پهلوی، ابتدا به طرف آن سنگ پرتاب کردند و سپس قصد پایین کشیدن آن را داشتند که با دخالت نیروهای انتظامی، از پایین کشیدن آن منصرف شدند(بیات، 1386: 409).