روز شمار تاریخ زنجان

بیستم آبان

بیستم آبان


1 - خانم «ماري شيل» معروف به «ليدي شيل» همسر «كلنل جستين شيل» مقام سفارت انگلستان در اوايل سلطنت «ناصرالدين شاه»، از قرار زني بسيار نكته سنج و كنجكاو بوده و در طول سفرش از انگلستان به ايران و بالعكس، كه مجموعاً سه سال و دو ماه (از 7 اوت 1849 تا اواسط ژوئن 1853 م) به طول انجامید، با استفاده از تجربيّات شوهرش كه قبلا نيز در ايران خدمت كرده بود؛ مطالب جالبي گردآورد كه پس از بازگشت به انگلستان آن را در سال 1856 با عنوان جلوه هايي از زندگي و آداب و رسوم ايران كه حاوي نكات خوبي از تاريخ جلوه هايي از زندگي و آداب و رسوم ايران كه حاوي نكات خوبي از تاريخ قاجاريه و طرز زندگي و اخلاقي و اداب مردم ايران بود، به چاپ رساند، «ليدي شيل» در سال 1869 در لندن از دنيا رفت. وي مي نويسد: «پس از دو روز راهپيمايي{در 11 نوامبر 1849 م} به «زنجان رسيديم.» (متقی، 1382: 163).
2- عالم فاضل جعفر بن ملا محمد باقر بن عباسعلی ابن ملا محمد قواقی، اصلش از سجاس می باشد. در حدود سال 1268 دیده با عالم فانی گشود از مدرسان شهر زنگان و قزوینن مقدمات علوم را فراگرفت و جهت تکمیل معلومات خویش به نجف اشرف رفت و مدت یازده سال از محضر فقهای اعلام استفاده برد و با اخذ اجازۀ اجتهاد از اساتید خود به روستای قواق برگشت. مروج و مولف، فاضل، موجه و نافذالکلمه بود و در هفتم صفر سال 1337 به دار باقی شتافت و متاسفانه تالیفات و نوشته هایش از بین رفته است. فرزندش مرحوم شیخ عبدالخالق متوفی 1358ه.ق بود(نیرومند، 1385: 373-374)
3 - در نامه جمعی از علمای حوزه علمیه قم به هویدا در تاریخ 1343/11/29 در اعتراض به نقض قانون اساسی قانون اساسی و درخواست عودت حضرت امام از تبعید و آزادی زندانیان سیاسی، نام آقایان موسی زنجانی، میرآقا موسوی و سید موسی شبیری و در نامه ای دیگر به همین مضمون به تاریخ 1344/8/20نام یعقوب موسوی، میرآقا موسوی، قربانعلی  ذوالقدر، علیقلی فرائی زنجانی دیده می شود. همچنین در نامه ای به تاریخ 1344/1/12 به نخست وزیر و درخواست از آگاه کردن عموم مردم از وضعیت حضورت امام و تغییر مکان ایشان، نام آقایان میرآقا موسوی، احمد دانش زنجانی، یعقوب موسوی و موسی شبیری و در تسلیت نامه به حضرت امام به مناسبت سالگرد 15 خرداد 1342 در تاریخ 5/3/1345، نام سید مجتبی و قربانعلی (ذوالقدر) زنجان دیده می شود(بیات، 1386: 221).
4 -سید ابراهیم موسوی صائین قلعه ای در 1303ه.ش(1344 ه.ق) در شهر فعلی صائین قلعه شهرستان ابهر، استان زنجان تولد یافت. قرآن و ادبیات فارسی را از پدر فرا گرفت و در 16 سالگی به شهر مقدس قم رفت و بالغ بر پنج تن از اساتید آنجا استفاده نمود و جهت تکمیل تحصیلات خویش در 1365 به نجف اشرف عزیمت کرد و در آنجا رحل اقامت افکند و از حوزه درس آیات بزرگ : 1- سید عبدالهادی شیرازی 2- آقا میرزا باقر زنگانی 3- شیخ حسین حلی 4- سید محسن حکیم 5- میرزا آقا شیرازی 6- شیخ صدرا بادکوبی 7- سید جواد تبریزی 8- مرحوم سید ابوالقاسم موسوی خوئی 9- سید حسین حمامی نجفی، در حد امکان و شایستگی برخوردار گشت. و از محضر آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطا، شیخ عبدالکریم امام زنگانی و سید علی طباطبایی و ... اجازه اجتهاد گرفت. فقید سعید در تاریخ 1378/8/20 در محل تولدش به دار باقی شتافت(نیرومند، 1385: 345-347).
5 -هيئت نظارت بر مطبوعات در 20/8/81 با انتشار «زنجان شورا» و هفته نامه «زنجان شورا» به صاحب امتيازي و مدير مسئولي قدرت الله رفيعي موافقت كرد(قشمي، 1382:144).