یادداشت ها

بهزیستی زنجان، کجای داستان خربد کالای ایرانی قرار دارد؟

بهزیستی زنجان، کجای داستان خربد کالای ایرانی قرار دارد؟


اغلب مهدکودک های زنجان، برای آموزش مهارت های هنری ، نوشت افزارهایی را از والدین طلب میکنند، جای تاسف آنجاست که در لیست مذکور، عناوین برندهای خارجی درج شده است و در برخی موارد، به اجبار درخواست می شود که آن برند خارجی ، خریداری شود:

  1. مهدکودک ها تحت نظر بهزیستی هستند.
  2. آموزش اسنفاده از کالای وطنی در سنین کودکی اثرگذار است.
  3. بیکاری در جامعه بیداد می کند.
  4. در ایران نوشت افزارهای با کیفیت تولید می شود.
  5. اگر مردم 80 در صد نوشت افزارهای خود را ایرانی بخرند، برای 60 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. 
آدرس کوتاه :


صد کلمه