جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

بهار زنجان

بهار زنجان


تولید ویژه نوروزی

  خجسته فصل بهار سرآغاز فصل هاست که با عشق و طراوت وشادابی خود زندگی نوینی را رقم می زند. فصل با طراوتی که متوازن با ظهور خود کم کم کوهساران به خود سبزینه می گیرند و درختان به خواب رفته زمستانی با پشت سرگذاشتن فصل زمستان سبز می پوشند و به طبیعت سلا م می دهند. بلبلا ن با ترنم زیبای خود به طبیعت جان تازه ای می بخشند و شور و نشاط در طبیعت مضاعف می گردد و استاد بی صبرانه با عشق و شور ساز خود را برداشته و به دامان طبیعت بهاری پناه می برد و همزمان با ترنم بلبلا ن و طلیعه بهاری نرم نرمک با فرود زخمه به تار، ملودی زیبای خود را در فضای شاداب طبیعت به رخ می کشد و چنان به شور و عشق طبیعت دل می بندد که مفتون و شیدای حال و هوای آن می گردد و فضای طبیعت به رنگ دیگری استحاله می گردد. بهار با واژه زندگی نقش ایفا می کند.