معاونت فضای مجازی

با شکوه تر از همیشه

با شکوه تر از همیشه

نماهنگ بهمن تماشایی


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

عزاداری اربعین حسینی - زنجان 1397
مدت ویدئو:4 دقیقه و 57 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
مدت ویدئو: 5 دقیقه و 25 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
فضای مجازی مرکز زنجان
مدت ویدئو:4 دقیقه و 47 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان