رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

بازار داغ طارم درآخرین روزهای سال - نمایش محتوای خبر

 

 

بازار داغ طارم درآخرین روزهای سال

شناسه : 358529101

بازار داغ طارم درآخرین روزهای سالحال وهوای طارم این روزها کاملا بهاری شده است ، بازارچه های روزانه هم رونق این خرید های نوروزی را صدچندان کرده است .آدرس کوتاه :