سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

ایران سربلند، زنجان - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

ایران سربلند، زنجان

ایران سربلند، زنجان


کشاورزی:

رتبهاولتولیدزیتون

رتبهدوم تولید سیر | پیاز

رتبه سوم تولید لوبیا

رتبهچهارم تولید گوجهفرنگی

 

صنعت:

کسب رتبه 10معادن کشور باوجود 380 معدن فعال

فعالیت 60 درصدصنایعنساجیایران

 

 

صادرات:

صادرات بیش از 100 میلیون دلاری شمش روی

صادرات ترانسفور ماتور، کابل، پروفیل، مفتول آهنی و مواد غذایی

 

پزشکی:

تعیین استانزنجانبهعنوانقطبنانوداروییکشورازسویوزارتبهداشت

احداث کارخانه منحصر به فرد تولید نانو دارو

 

صنایع دستی:  

منتخب عنوان «شهر جهانی ملیله» از سوی شورای جهانی صنایع دستی

قطب تولید صنایع دستی فلزی

 

 


 

آدرس کوتاه :