جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

آیتم های ازدواج - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

آیتم های ازدواج

آیتم های ازدواج


ازدواج مانند مثللثی است که اضلاع آن شامل عشق و صمیمیت، تعهد و مسئولیت است.

ازدواجی موفق خواهد که هر سه آیتم را با هم داشته باشد....


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

روایتی متفاوت از شهید سپهبد سلیمانی
کسب و کار مجازی
پوستر شهید محسن فخری زاده
شاهکار بسیج مردم در ریشه کنی فلج اطفال
دم نوش مریم گلی
مدت ویدئو: 3 دقیقه و 55 ثانیه
چند توصیه برای مقابله باکرونا
پروتکل های بهداشتی محیط کار