یادداشت ها

اگر «می شود» بشود «شد» چه می شود!

اگر «می شود» بشود «شد» چه می شود!


رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر زنجان گفته است: «زنجان صاحب پارک آبی می شود» البته «می شود» به «اگر» وابسته است و از قدیم هم گفته اند «در اگر نتوان نشست» مصداقهای آن هم در زنجان زیاد است: 1-«پسماندهای شهر زنجان ساماندهی می شود»، 2-«تله کابین گاوازنگ احداث می شود»، 3-«طرح سبزه میدان احداث می شود» اینها که راست کار شهرداری زنجان است؛ بهتر نیست اول زباله های شهرمان را سامان دهیم، در پروژه 29 ساله سبزه میدان قدم بزنیم و بعد از سوار شدن به تله کابین گاوازنگ، برویم در پارک آبی، شنا کنیم!

 

آدرس کوتاه :


صد کلمه