معاونت فضای مجازی

اولین معدن اورانیوم در ایران

اولین معدن اورانیوم در ایران


معاونت فضای مجازی مرکز زنجان - چهل سالگی انقلاب اسلامی - موشن گرافیک اولین ها -آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

دکتر مقتدر درباره کرونا می گوید
...
...
پیشگیری از ویروس کرونا
دوم اسفند 98
فضای مجازی مرکز زنجان
نماهنگ - کاری از واحد شعر و موسیقی مرکز زنجان
استندآپ کمدی