معاونت فضای مجازی

اولین معدن اورانیوم در ایران

معاونت فضای مجازی مرکز زنجان - چهل سالگی انقلاب اسلامی - موشن گرافیک اولین ها -آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

زنجان قدیم
معاونت فضای مجازی مرکز زنجان
بیانیه گام دو نامه ای من الغریب الی الحبیب ... به جوانان است
بیانیه گام دوم نامه ای من الغریب الی الحبیب ... به جوانان است
معاونت فضای مجازی مرکز زنجان
پادکست - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
اینفوگرافیک
اینفوگرافیک