رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

انیمیشن عهد بوق - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

انیمیشن عهد بوق

تهیه کننده: مجید اردا

سرپرست نویسندگان و کارگردان:فرید ناصر

سرپرست گویندگان:میلاد عیوضی

انیمیشن عهد بوق

تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

سال تولید: 1397
آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

فضای مجازی مرکز زنجان
فضای مجازی مرکز زنجان
زنجان 1385، خاطرات طنز
زنجان قدیم
معاونت فضای مجازی مرکز زنجان
بیانیه گام دو نامه ای من الغریب الی الحبیب ... به جوانان است
بیانیه گام دوم نامه ای من الغریب الی الحبیب ... به جوانان است
معاونت فضای مجازی مرکز زنجان