جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

انیمیشن عهد بوق - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

انیمیشن عهد بوق

انیمیشن عهد بوق


تهیه کننده: مجید اردا

سرپرست نویسندگان و کارگردان:فرید ناصر

سرپرست گویندگان:میلاد عیوضی

انیمیشن عهد بوق

تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

سال تولید: 1397
آدرس کوتاه :