جهش تولید | چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹

امیدواری در زندگی مشترک - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

امیدواری در زندگی مشترک

امیدواری در زندگی مشترک


امیدواری یک نوع نگرش ذهنی است که باعث می شود ما منتظر اتفاقات خوشایند در زندگی خود باشیم. و این موضوع یک نگرش ذهنی است که قابل آموزش است.

در واقع امیدواری موتور محرک ما برای حرکت به سمت هدف است.

هر کسی توانایی طراحی گذرگاه هایی دارد که با استفاده از آن گذرگاه می تواند به اهدافش برسد...

 


دانلود


آدرس کوتاه :