یادداشت ها

آقاي شهردار، انتظار ٢٩ ساله را پايان دهيد

 

طرح سبزه ميدان وارد ٢٩ سالگي شد؛ پروژهایي كه قرار بود به نمادي از سرزندگي زنجان بدل شود؛ هم اكنون زخم هاي بر پيكر شهر است كه از هر طرف كه نگاه كني، جز بي تدبيري، دليلي بر آن نمييابي. 

طولاني شدن پروژه ها در زنجان، يك معضل آشكار است: طرح سبزه-ميدان، پل حضرت سيدالشهدا و پتروشيمي زنجان، نمونه هاي بارزي است كه موجب نارضايتي مردم شده است . 

تنها راه جلوگيري از مشكلات قبلي طرح سبزه ميدان ،برنامه ريزي دقيق، بررسي كارشناسي توسط چند گروه، انتخاب پيمانكار با صلاحيت و بهره گيري از سرمايه هاي مردم زنجان است؛ آقاي شهردار مردم منتظر هستند.

 

آدرس کوتاه :


صد کلمه