اعلام نتایج شمارش آراء انتخابات ۹۶

اعلام نتایج شمارش آراء انتخابات ۹۶


جمع آرای ماخوذه : ۴۱۲۲۰۱۳۱

روحانی : ۲۳۵۴۹۶۱۶

رئیسی : ۱۵۷۸۶۴۴۹

میرسلیم : ۴۷۸۲۱۵

هاشمی طبا: ۲۱۵۴۵۰