اعلام نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات ۹۶

اعلام نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات ۹۶


  مجموع آراء ماخوذه   :           ۴۰۰۷۶۷۲۹
 

مجموع آراء صحیح     :  ۳۸۹۱۴۴۷۰

 

حسن روحانی
۲۲۷۹۶۴۶۸
   

سید ابراهیم رئیسی 
۱۵۴۵۲۱۹۴
 
 
سید مصطفی آقا میرسلیم
     ۴۵۵۲۱۱
 
 

سید مصطفی هاشمی طبا  
۲۱۰۵۹۷
 
 
 

منبع :خبرگزاری صدا و سیما