جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

اسامی برندگان مسابقه 13 آبان فضای مجازی صدا و سیمای زنجان - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

اسامی برندگان مسابقه 13 آبان فضای مجازی صدا و سیمای زنجان

اسامی برندگان مسابقه 13 آبان فضای مجازی صدا و سیمای زنجان


✅ اسامی برندگان مسابقه 13 آبان فضای مجازی صدا و سیمای زنجان
??لیلا زارع    8575***0921
??گلی کامرانی    5846***0936
??سینا خانزاده    1217***0902
??احترام آزادی    1902***0918
??حسنی پوررحیمی      1152***0916
??رضا اکبری    7430***0903
??شیوا الهی    8101***0913
??مرتضی حیدری    7640***0937
??مریم بیگلری راد    6460***0990
??سمیه صبحی ایالوئی    8587***0919
??شهلا بابایی     8425***0910
??مرتضی اکبری    2496***0935
??محمدطاهاهاشمی    2495***0919 


دانلود


آدرس کوتاه :