معاونت فضای مجازی

از قانون پیش فروش مسکن چه می دانید؟

چند درصد از پرونده های قضایی دادگستری استان زنجان، به حوزه مسکن و پیش فروش آن اختصاص دارد؟


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

عزاداری اربعین حسینی - زنجان 1397
مدت ویدئو:4 دقیقه و 57 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
مدت ویدئو: 5 دقیقه و 25 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
فضای مجازی مرکز زنجان
مدت ویدئو:4 دقیقه و 47 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان