جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

ارزش آفرینی اقتصاد زنجان در سایه صدور خدمات مهندسی است - نمایش محتوای خبر

 

 

ارزش آفرینی اقتصاد زنجان در سایه صدور خدمات مهندسی است

شناسه : 57898204

ارزش آفرینی اقتصاد زنجان در سایه صدور خدمات مهندسی استارزش آفرینی اقتصاد زنجان در سایه صدور خدمات مهندسی است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: ارزش آفرینی اقتصاد استان زنجان در سایه صدور خدمات مهندسی است.

احد محمدی ، اظهار کرد: توجه به ظرفیت خدمات مهندسی استان زنجان موجب ارز آوری خواهد شد.

وی به نیاز کشور‏های در حال توسعه اشاره کرد و افزود: با برآورد نیازهای مهندسی کشورهای در حال توسعه می‌توان خدمات مهندسی استان را صادر کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با تاکید بر اهمیت اقتصادی صدور خدمات مهندسی به سایر کشورها گفت: جامعه مهندسی استان زنجان برنامه‏های خود را در این راستا تدوین کرده است.

تشکیل کمیته صدور خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی

وی از تشکیل کمینه صدور خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی استان زنجان خبر داد و اظهار داشت: تشکیل این کمیته قدم اول در راستای صدور خدمات مهندسی است.

محمدی صدور خدمات مهندسی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: صدور خدمات مهندسی موضوعی ملی است و یکی از برنامه‏های مهم دولت محسوب می‌شود.

اشتغال‏زایی جامعه مهندسی در سایه صدور خدمات مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان اشتغال‏زایی جامعه مهندسی استان زنجان را ضروری دانست و افزود: صدور خدمات مهندسی در این راستا صورت گرفته است.

وی به اقدامات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان اشاره کرد و گفت: تشکیل کمیته صدور خدمات مهندسی یکی از مهمترین اقدامات بوده است.

محمدی تعالی و پویایی در فعالیت کمیته صدور خدمات مهندسی را ضروری عنوان کرد و یادآور شد: برنامه‏های مناسبی برای اثربخشی کمیته تدوین شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: فعلان بخش خصوصی استان در عرصه بین‏الملل در کمیته صدور خدمات مهندسی حضور خواهند داشت.

استفاده از توان بخش صنعت استان در کمیته خدمات مهندسی

وی استفاده از توان بخش صنعت استان را حائز اهمیت توصیف کرد و ادامه داد: در این راستا از توانمندی‏ های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بهره خواهیم برد.

محمدی رشد جایگاه سازمان نظام مهندسی را خواستار شد و گفت: جامعه مهندسی استان مطابق با مقررات کشور باید به جایگاه مناسبی در ارائه خدمات مهندسی برسد.(فارس)

آدرس کوتاه :