یادداشت ها

احساس جریمه، به تماشا نمی شود!

احساس جریمه، به تماشا نمی شود!

در زنجان، شایعه ­ای وجود دارد مبنی بر اینکه میزان صدور برگ جریمه برای رانندگان زنجانی بیش از سایر استانهاست؛ این شایعه، دو وجه دارد اول اینکه تعداد برگهای جریمه به نسبت تعداد خودرو زیاد باشد و یا اینکه رانندگان، احساس کنند که میزان صدور جریمه زیاد است؛ برای حل مشکل، راهنمایی و رانندگی می­تواند با بررسی تعداد جریمه­ ها، نسبت به تعداد خودرو در مقایسه با سایر استانها، به این تحلیل برسد که آیا جریمه ها زیاد است یا احساس جریمه شدن زیاد است که باید چاره­ اندیشی کرد تا افکار عمومی رضایت بیشتری داشته باشد.

آدرس کوتاه :


صد کلمه