یادداشت ها

آب را و‌ل نکنیم!

آب را و‌ل نکنیم!


آب را و‌ل نکنیم!

آب کم است خیلی خیلی کم است؛ اما نحوه آبیاری فضای سبز شهر زنجان، گویای این واقعیت نیست چراکه آب را در اوج گرما ول کرده ایم داخل چمن.

شهرداری برای آبیاری چمنهای زنجان به این سوالات پاسخ دهد:

۱- آیا می توان درختها و چمنها را شبانه آبیاری کرد؟

۲- آیا می توان در شیوه آب دادن تغییر ایجاد کرد؟

۳- آیا می توان کارگران آبیاری شهرداری را آموزش داد و حساس کرد؟

۴- آیا می توان با یک شیوه آبیاری مناسب؛ ذهنیت مردم در خصوص کم آبی را خدشه دار نکرد؟

پاسخ این سوالات، نویدبخش کاهش مصرف آب در آبیاری فضای سبز زنجان خواهد شد.

 

 

آدرس کوتاه :


صد کلمه