یادداشت ها

آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید

آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید


آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید

عبادت در اسلام، چهار ساحت دارد:
1-    «احکام»؛ حدود شرعی که اسلام درباره موضوعات مختلف بیان کرده است.
2-    «آداب»؛ رفتاری فراتر از وظیفه شرعی که رنگ و لعاب بیشتر دادن به عبادت است.
3-    «اسرار»؛ فلسفه انجام عبادات است که اگر کسی به آن، دست یابد؛ بیشترین لذت را خواهد برد.
4-    «آثار»؛ اگر سه ساحت قبلی، فراهم شود، اثر عبادت بیشتر خواهد بود البته هر ساحت، ثواب و اثر خود را دارد؛ اما اگر هر سه ساحت با هم باشد، نمود آثار عبادت بیشتر خواهد بود.

برگرفته از سخنرانی حجت الاسلام مهرانفر

آدرس کوتاه :


صد کلمه