جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

آب،خاک، خورشید - نمایش محتوای موسیقی

 

 

آب،خاک، خورشید

شناسه : 58572947

آب،خاک، خورشیدآب، خاک، خورشید

آب، خاک، خورشید سه عامل اصلی حرکت ، تلاش و پویایی فرزندان آدم بر روی کره خاکی است. تلاشی آکنده از شور و شعف و دست و پنجه نرم کردن با تمامی مشکلات پیش روی. انسان با بهره گیری از طبیعت در پی معاش خود و فرزندانش است، تلاشی مقدس، پر زحمت و ستودنی ... .

Water, soil, sun, three major reasons to move, work and the children of Adam on earth is dynamic. Effort full of ecstasy and grappling with all the problems facing. People enjoying themselves and their children in nature is a sacred effort, painstaking and admirable ... .


تهیه کننده: اسماعیل کرمی

در نگاه بیشتر ببینید

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.