یادداشت ها

«شترگاو پلنگِ» پلازایِ زنجان از راه رسید!

«شترگاو پلنگِ» پلازایِ زنجان از راه رسید!


بعد از 30 سال و 6 بار کلنگ زنی، طرح فراجدید سبزه میدان با رویکرد پلازا(میدان غیرتجاری در کنار بناهای تاریخی) از راه رسید. در تصویر منتشره از طرح جدید، پلکانی در دو طرف میدان، طراحی شده و در توجیه آن، آمده است: «ایجاد سایه برای در امان ماندن از تابش تیز آفتاب در تابستان و فضای بی‌سایه برای استفاده موهبت آفتاب در زمستان!». یک سوال: با وجود طولانی بودن فصول سرد زنجان و اینکه تا سال ۱۴۲۵ بیش از ۲۵ درصد جمعیت استان را، سالمندان تشکیل خواهند داد آیا توجیهی برای پلکانی شدن طرح سبزه میدان وجود دارد؟
 
آدرس کوتاه :


صد کلمه