صبحگاه مشترک نیروهای‌مسلح‌استان

شناسه : 358057899

صبحگاه مشترک نیروهای‌مسلح‌استاننیروهای مسلح استان در صبحگاه مشترک به شهدای انقلاب و نظام ادای احترام کردند.آدرس کوتاه :