جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 00:00
شبهای ایران 00:30
دوزدان 02:00
قول و غزل 02:50
قصه شب 03:00
دلنوازان 03:30
مستند خارجی حیات آبی 03:47
ایشخیلی یول 03:56
دعای عهد و ترتیل 04:26
ترتیل و سرود 04:53
درس مثنوی 05:00
بازگشت و پارسایان 05:18
هزار ترانه 05:40
کندیمیز 06:05
دعای ندبه 06:10
خبر سراسری 08:00
باشگاه تندرستی 08:45
دوزدان 09:00
ورزش همگانی 09:45
عقیق و عتیق 10:00
عتیق و عقیق 10:30
در انتظار نور 11:00
کلینیک خنده 11:15
گلگشت موسیقی 11:30
یادمان نرود 12:30
شریعت یولی 12:45
خبر سراسری 14:00
عیدانه 15:30
اخبار استان 16:00
صدای ورزش 16:15
قند و عسل 16:31
دوزدان 17:00
کندیمیز 19:15
شکرانه 20:15
خبر سراسری 21:00
هزار ترانه 21:30
آی ایشقیندا 22:00
گلگشت موسیقی 23:00
آشیقلاردان بیر ناقیل 23:30