جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
آوا و نوا 02:00
یاشاییش 02:30
درس مثنوی و پارسایان 03:30
ایشخیلی یول 04:45
زلال جاری 04:50
ائلیمیز 05:45
بازپخش گلگشت موسیقی 06:30
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
دوزدان 08:45
دستاورد 09:30
یاشایش 10:00
اخبار 11:00
مسابقه 024 11:15
گلستان حکمت 11:30
گلگشت موسیقی 12:00
حیات نغمه سی 12:30
شریعت یولی 12:50
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
قند و عسل 15:00
خبر استان 16:00
ناردنه لر 16:15
آخشاملار 17:45
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:15
پخش و اذان 20:00
مسابقه 024 20:25
ما می توانیم 20:40
خبر سراسری 21:00
قند پارسی 21:30
مراسم شب فرهنگی شهرستان ابهر 21:45
آی ایشقیندا 23:00