جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار 00:00
شب های ایران 00:30
قصه شب 02:30
ترتیل قرآن کریم 05:15
تکرار کندیمیز 06:15
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
روی خط 09:00
یاشایش 10:00
خبراستان 11:00
گلگشت موسیقی 12:00
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
قند و عسل 15:00
خبر استان 16:00
نیمکت 16:15
جوان زنجانی سلام 17:00
زورق باران 17:45
جمع خوانی قرانی 18:00
یادمان 19:15
خبر سراسری 21:00
کندیمیز 21:30
افق روش 21:35
ترنم وحی 23:30