جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بانگ نای 02:00
قصه شب 02:30
فرهنگ مردم 03:00
دلنوازان 04:00
ترتیل یک حزب و فقه پویا 04:30
ایشیخلی یول 05:15
ترتیل و اهوی هزاره 05:45
یک نکته از هزاران 06:00
زلال تاریخ و دعای ندبه 07:00
خبر سراسری 08:00
تحلیل رادیوهای بیگانه 08:25
رله لبخند ایرانی 09:00
پخش 11:00
سازیان 11:20
قند پارسی 11:30
نمایش (تکرار) 12:00
پخش 12:25
شما و رادیو 12:30
نمازجمعه شهرستان 13:30
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
با فرزانگان 15:00
ائیلره سلام 15:30
پخش 16:45
پخش 17:30
نماز جمعه 19:00
اذان و اوقات شرعی 19:30
اذان و اوقات شرعی 19:45
کندیمیز 20:15
خبر سراسری 21:00
ادبستان زنجان 21:30
رهنمود 21:40
آینه در آینه 22:30
آهنگ خانه 23:30