جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند انقلاب استانها 00:35
بانگ نای 02:00
قصه شب 02:30
یاشاییش (تکرار) 03:00
دلنوازان 04:00
آهوی هزاره 04:30
ترتیل یک حزب و فقه پویا 04:45
یک نکته از هزاران 06:00
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
پخش 08:25
روی خط 09:00
درنگ 09:30
پخش 10:55
خبر استان 11:00
قند پارسی 11:30
شریعت یولی 11:45
پخش 12:25
سی سردار 12:30
نمایش 13:00
خبر سراسری 14:00
اشارت(بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
پخش 14:50
پخش 15:20
خبر استان 16:00
پخش 16:55
به رنگ آب 17:30
اذان و اوقات شرعی 17:40
پخش و پارسیان و آیه ها و نکته ها 18:20
خبر استان 19:00
خبر سراسری 21:00
اشارت(بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 21:35
قند و عسل 23:00