جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
تکرار قند و عسل 02:00
گفتاهنگ 02:30
نمایش 03:30
زلال جاری 04:50
یه دنیا حرف 05:00
ایشخیلی یول 05:30
ترتیل و زلال جاری 06:00
آینه در آینه 06:15
موج ورزش 06:45
دعای ندبه 07:00
خبر سراسری 08:00
یکی از هزاران 08:45
اخبار 11:00
گلگشت موسیقی 12:00
شریعت یولی 12:50
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
قند و عسل 15:00
آوا و نوا 15:30
خبر استان 16:00
اخبار استان 19:00
پخش و اذان 20:00
کندیمیز 20:20
خبر سراسری 21:00
آی ایشقیندا 22:00
دوزدان 23:00