جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
گلبرگ (تکرار) 02:00
قصه شب 02:30
روشنا 03:00
دلنوازان 04:00
ترتیل یک حزب و فقه پویا 04:30
ایشیخلی یول 05:15
بانگ نای 05:30
ترتیل و اهوی هزاره 05:45
سرگذشت ایران 06:00
خبر سراسری 08:00
پخش 08:25
درنگ 09:00
اخبار استان 11:00
کاشانه مهر 11:30
نمایش 12:00
پخش 12:25
قول و غزل 13:50
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
اخبار استان 16:00
پخش 16:45
پخش 17:30
جمع خوانی قرانی 18:00
اخبار استان 19:00
چکامه 19:15
اذان و اوقات شرعی 19:30
آیلار ایی 19:45
خبر سراسری 21:00
تکرار دوزدان 21:30
ای ایشقیندا 22:00
آینه در آینه 22:30
تماشاگه راز 23:30