جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار 00:00
شبهای ایران 00:30
بانگ نای 02:00
قصه شب 02:30
آهوی هزاره 04:00
ترتیل و فقه پویا 04:50
خبر سراسری 08:00
پخش 08:25
خبراستان 11:00
پخش 11:45
ترانه باران 13:00
پخش 13:30
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
پخش 15:20
قند و عسل 15:30
خبر استان 16:00
پخش 16:45
پخش و اذان 17:30
اخبار استان 19:00
خبر سراسری 21:00
اقتصاد پایدار 21:35
تکرار ترانه باران 23:30