جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
تکرار قند و عسل 02:00
گفتاهنگ 02:30
نمایش 03:30
اوباشدانلیق 03:40
زلال جاری 04:50
یه دنیا حرف 05:00
ایشخیلی یول 05:30
ترتیل و زلال جاری 06:00
آینه در آینه 06:15
ائلیمیز 06:25
موج ورزش 06:45
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
دوزدان 08:45
روی خط 09:30
اخبار 11:00
مسابقه 024 11:15
فراسو 11:35
گلگشت موسیقی 12:00
عتیق و عقیق 12:30
شریعت یولی 12:45
یادمان نرود 13:50
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
قند و عسل 15:00
خبر استان 16:00
پا به رکاب 16:15
ورزش123 16:35
اخبار استان 19:00
ائلیمیز 19:15
مسابقه 024 20:00
ما می توانیم 20:15
پارسایان 20:30
پخش و اذان 20:45
خبر سراسری 21:00
اقتصاد پایدار 21:30
آی ایشقیندا 22:05
آوا و نوا 23:00
آوای کتاب 23:30