جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
کندیمیر 00:00
شبهای ایران 00:30
روشنا 03:00
ترتیل 03:30
ایشیخلی یول 03:50
دلنوازان 04:00
فقه پویا 04:20
بانگ نای 05:00
سرگذشت ایران 05:30
آهوی هزاره 06:00
خبر سراسری 08:00
درنگ 08:30
کاشانه مهر 11:30
پخش 11:55
نمایش 12:00
پخش 12:30
قول و غزل 13:50
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
پخش 15:20
اخبار استان 16:00
پخش 16:45
جمع خوانی قرانی 18:00
اخبار استان 19:00
کندیمیر 19:15
اذان و اوقات شرعی 19:30
پیوند 20:00
خبر سراسری 21:00
ای ایشقیندا 22:00
آینه در آینه 22:30
تماشاگه راز 23:30