جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار 00:00
شب های ایران 00:30
قصه شب 02:00
آهوی هزاره 03:30
ایشخیلی یول 03:45
ترتیل و زلال جاری و بانگ نای 04:15
سرگذشت ایران 05:15
تکرار کندیمیز 06:15
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
قند پارسی 08:40
یاشایش 10:00
خبراستان 11:00
گلگشت موسیقی 12:00
قول و غزل 13:50
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
قند و عسل 15:00
خبر استان 16:00
نیمکت (تکرار) 16:15
جوان زنجانی سلام 17:00
آخشاملار 17:45
کندیمیز 19:15
کاشانه مهر 20:00
خبر سراسری 21:00
کندیمیز 21:30
افق روش 21:35
بیزیم ایوان 22:00
دلنوازان 23:40