جدول زمانبندی مربوط به هر کاندیدا برای پخش برنامه های رادیو و تلویزیون

جدول  پخش برنامه های تبلیغاتی نامزد های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی