حضور رهبر معظم انقلاب در پای صندوق های رای ساعت 8 صبح

 

 

 

حضور نماینده ی ولی فقیه زنجان در پای صندوق های رای در ساعات اولیه