فرم ارتباط با ما

Text to Identify

پل های ارتباطی صدا و سیمای مرکز زنجان

روابط عمومی

 

کانال تلگرامی

@ZanjanIRIB162

شماره تماس:

شهر زنجان 162

سایر شهرستان ها:32162666

پیامک

30000241

معاونت سیما

شماره تماس:32162230

معاونت صدا

شماره تماس:32162234

معاونت خبر

کانال تلگرامی

@iribnewszanjan

شماره تماس:32162226

معاونت فضای مجازی

کانال تلگرام

@iribzanjanchannel

کانال سروش

@iribzanjan

ارسال اثر

@iribeshraq

شماره تماس:32162386

پست الکترونیکی:infoplanning-zan@irib.ir

تلفن مرکز

33770033-5

32162011-7

آدرس مرکز:زنجان-خیابان خرمشهر-صداوسیمای مرکز زنجان

کد پستی:4515883815