فرم ارتباط با ما

Text to Identify

پل های ارتباطی صدا و سیمای مرکز زنجان

روابط عمومی

تلفن گویا:162

پست الکترونیکی:ravabet@zanjan.irib.ir

شماره تماس:32162120

معاونت سیما

شماره تماس:32162230

معاونت صدا

شماره تماس:32162234

معاونت خبر

شماره تماس:32162226

مدیریت سایت

شماره تماس:32162188

پست الکترونیکی:infoplanning-zan@irib.ir

تلفن مرکز

33770033-5

32162011-7

آدرس مرکز:زنجان-خیابان خرمشهر-صداوسیمای مرکز زنجان

کد پستی:4515883815